Dne 8. října 2019 byla v Senátu Parlamentu České republiky zahájena výstava o Tomáši kardinálu Špidlíkovi s názvem „Z celého srdce“. K příležitosti 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka připravilo tuto výstavu Muzeum regionu Boskovicka společně s paní senátorkou Ing. Jaromírou Vítkovou a Centrem Aletti. Záštitu nad výstavou převzala senátorka Ing. Jaromíra Vítková a olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

Na slavnostním zahájení přivítala všechny přítomné za Muzeum regionu Boskovicka Mgr. Dagmar Hamalová. Senátorka Jaromíra Vítková krátce připomněla osobnost kardinála Špidlíka. „Kardinál Špidlík se nemohl kvůli převratu 1948 vrátit po studiích v Holandsku do vlasti. Církev byla pronásledována a tak otec Špidlík oficiálně navštívil demokratickou vlast až ve věku 70. let. Jsem hrdá na to, že v roce nedožitých stých narozenin kardinála Špidlíka a v roce 30. výročí sametové revoluce je v prostorách horní komory Parlamentu zahájena výstava o životě a díle teologa, vědce a znalce umění, jehož dílo označil svatý otec Jan Pavel II. jako teologii pro třetí tisíciletí,“ uvedla senátorka Vítková.

Výstava přibližuje život a dílo T. Špidlíka nejen prostřednictvím fotografií a biografie, ale také citáty z jeho díla a ukázkami výtvarných děl, jež komentoval nebo sám inspiroval. Autorem výstavy je Ing. arch. Jiří Šťasta, odborným konzultantem prof. Dr. Richard Václav Čemus SJ. Oba se k výstavě i osobnosti kardinála a jeho odkazu na vernisáži vyjádřili. Mezi vzácnými hosty nechyběl olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner.

„V Senátu Parlamentu ČR výstava potrvá do 4. listopadu 2019. V rámci dne otevřených dveří v Senátu 28. října bude mít široká veřejnost příležitost zhlédnout i samotnou výstavu v historických prostorách Valdštejnského paláce. V rozšířené verzi bude výstava prezentována od 5. prosince 2019 v Muzeu regionu Boskovicka a v roce 2020 bude putovat po České republice,“ doplnila senátorka Vítková.

Na putovních realizacích výstavy se budou podílet Centrum pro kulturu Arcidiecéze Olomoucké a Ústav pro studium totalitních režimů. V italské verzi bude uskutečněna v Orientální ústavu v Římě pod patronací českého velvyslance při Svatém stolci. Realizaci výstavy podpořili: Ministerstvo kultury ČR, Jihomoravský kraj, Arcibiskupství olomoucké, Biskupství brněnské, Velvyslanectví ČR při Svatém stolci. 

Převzato z webu: http://jaromiravitkova.cz/